Organizatorzy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Cel i Tematyka
Terminy
Komunikaty
Kontakt

TERMINYNadesłanie kart uczestnictwa i zgłoszenia referatu -

do 31 stycznia 2015

Powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu referatów i przesłanie autorom wytycznych odnośnie wymagań edycyjnych do artykułów

do 4 lutego 2015

Uiszczenie opłat za uczestnictwo w Konferencji

do 07 lutego 2015

Termin nadesłania pełnych tekstów artykułów

do 02 marca 2015

Przesłanie kart potwierdzenia uczestnictwa i Programu Konferencji

do 13 marca 2015

Obrady Konferencji

23 - 25 marca 2015