Organizatorzy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Cel i Tematyka
Terminy
Komunikaty
Kontakt

ORGANIZATORZYPolska Akademia Nauk
Oddział w Krakowie
Komisja Budownictwa
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa

Oddział Małopolski w Krakowie
Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
Obsługa prasowa i patronat medialny:
"Inżynieria i Budownictwo"
"Renowacje i Zabytki"